>HDS - Distribútor a výrobca bezpečnostných technológii

Zákaznícka podpora:

+421 43 58 64 382
0
Obľúbené

BYŤ LÍDROM

Vo vývoji, technickej podpore a predaji nových technológií v oblasti ochrany osôb a majetku.

Banner

Našou výzvou je preto bojovať o post lídra plnením nasledovných cieľov:

Plnením a uspokojovaním požiadaviek zákazníkov.
Kreatívnym pristupovaním k novým požiadavkám. Našou najsilnejšou stránkou je flexibilita.

Banner

Certifikáty & Ocenenia

Award Image

Certifikát ISO 9001

Award Image

Certifikát C4 Security

Award Image

Certifikát PERIDECT

Award Image

Ocenenie PRIX 2016

Award Image

Ocenenie PRIX 2010

Award Image

Ocenenie PRIX 2008

Award Image

Ocenenie PRIX 2002